Styret i Pensjonstrygden for sjømenn

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret i Pensjonstrygden for sjømenn" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret i Pensjonstrygden for sjømenn
Utvalgsnummer: 6021000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1949
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 28.01.1949 ved kongelig resolusjon i henhold til lov om pensjonstrygd for sjømenn av 3. desember 1948, paragraf 35.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Sosialdepartementet 5 0 6 26000 Annen instans
1981 Sosialdepartementet 5 5 6 26000 Annen instans
1982 Sosialdepartementet 5 5 7 33775 Annen instans
1983 Sosialdepartementet 5 5 5 29825 Annen instans
1984 Sosialdepartementet 5 5 7 36788 Annen instans
1985 Sosialdepartementet 5 5 7 40343 Annen instans
1986 Sosialdepartementet 5 5 7 42824 Annen instans
1987 Sosialdepartementet 5 5 4 37056
1988 Sosialdepartementet 5 5 6 41269
1989 Sosialdepartementet 5 5 6 39790
1990 Sosialdepartementet 5 5 4 38005
1991 Sosialdepartementet 5 5 4 32390
1992 Sosialdepartementet 5 5 7 32852
1993 Sosialdepartementet 5 5 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 5 5 0 0
1995 Sosial- og helsedepartementet 5 5 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 5 5 4 32715
1997 Sosial- og helsedepartementet 5 5 0 0
2002 Sosialdepartementet
2003 Sosialdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Per Holt 1 219 Direktør I statsråd 1974
1980 Vanlig varamedlem Gudmund Åsheim 1 238 Skipsfører I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Edvin Ramsvik 1 301 Sekretær I statsråd 1975
1980 Vanlig varamedlem Edith Midelfart 2 301 Advokat I statsråd 1977
1980 Vanlig varamedlem Even R. Lund 1 301 Direktør I statsråd 1979
1981 Vanlig medlem Karl Sandberg 1 301 Salgssjef 1981 1981
1981 Vanlig varamedlem Per Holt 1 219 Direktør I statsråd 1974
1981 Vanlig varamedlem Gudmund Åsheim 1 238 Skipsfører I statsråd 1977
1981 Vanlig varamedlem Edvin Ramsvik 1 301 Sekretær I statsråd 1975
1981 Vanlig varamedlem Edith Midelfart 2 301 Advokat I statsråd 1977
1981 Vanlig varamedlem Even R. Lund 1 301 Direktør I statsråd 1979
1982 Vanlig medlem Edith Midelfart 2 301 Advokat Av departement 1982 1982
1982 Vanlig varamedlem Nils O. Simonsen 1 301 Advokat Av departement 1982 1982
1983 Leder Per Ramholt 1 301 Adm. Direktør I statsråd 1979 1983
1983 Vanlig medlem Gudmund Åsheim 1 238 Skipsfører I statsråd 1977 1983
1983 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann I statsråd 1975 1983
1983 Vanlig medlem Trygve Stoltenberg 1 301 Reisesekretær I statsråd 1979
1983 Vanlig medlem Edith Midelfart 2 301 Advokat I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig medlem Iver A. Juel 1 1201 Direktør I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Hugo Hogstad 1 213 Radiosekretær I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Liv Wisnes Haugen 2 217 Underdirektør I statsråd 1983
1983 Vanlig varamedlem Per Holt 1 219 Direktør I statsråd 1974 1983
1983 Vanlig varamedlem Even R. Lund 1 301 Direktør I statsråd 1979
1983 Vanlig varamedlem Nils O. Simonsen 1 301 Advokat I statsråd 1982 1983
1983 Vanlig varamedlem Anders I. Hagen 1 301 Sekretær I statsråd 1983
1984 Vanlig medlem Iver A. Juel 1 1201 Direktør I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Hugo Hogstad 1 213 Radiosekretær I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Liv Wisnes Haugen 2 217 Underdirektør I statsråd 1983
1984 Vanlig varamedlem Anders I. Hagen 1 301 Sekretær I statsråd 1983
1985 Vanlig medlem Iver A. Juel 1 1201 Direktør I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Hugo Hogstad 1 213 Radiosekretær I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Liv Wisnes Haugen 2 217 Avdelingsdirektør I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Anders I. Hagen 1 301 Sekretær I statsråd 1983
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Degerud 1 301 Sekretær Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Iver A. Juel 1 1201 Direktør I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Hugo Hogstad 1 214 Radiosekretær I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Liv Wisnes Haugen 2 217 Avdelingsdirektør I statsråd 1983
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Degerud 1 301 Sekretær Av departement 1985
1987 Leder Bente C. Sæbø Vogt 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1987 Vanlig medlem Edvin Ramsvik 1 301 Nestformann I statsråd 1975 1987
1987 Vanlig medlem Edith Midelfart 2 301 Advokat I statsråd 1982 1987
1987 Vanlig medlem Bjørn Degerud 1 301 Sekretær Av departement 1985 1987
1987 Vanlig medlem Arne Lothe 1 1106 Advokat I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Hugo Hogstad 1 214 Førstesekretær I statsråd 1983 1987
1987 Vanlig varamedlem Berit Stine Aakrann 2 220 Konsulent I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Jørgen Vatne 1 301 Advokat I statsråd 1987
1987 Vanlig varamedlem Stein Storlien 1 301 Organisasjonsse I statsråd 1987
1987 Varamedlem og nestleder Inger-Margrethe Lund 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1988 Leder Bente C. Sæbø Vogt 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Arne Lothe 1 1106 Advokat I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Berit Stine Aakrann 2 220 Konsulent I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Jørgen Vatne 1 301 Advokat I statsråd 1987
1988 Vanlig varamedlem Stein Storlien 1 301 Organisasjonsse I statsråd 1987
1988 Varamedlem og nestleder Inger-Margrethe Lund 2 219 Avdelingsdirekt Av departement 1987
1989 Leder Bente C. Sæbø Vogt 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd 1987 1989
1989 Vanlig medlem Arne Lothe 1 1106 Advokat I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Berit Stine Aakrann 2 220 Konsulent I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Jørgen Vatne 1 301 Advokat I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Stein Storlien 1 301 Organisasjonsse I statsråd 1987
1989 Vanlig varamedlem Harald Thomassen 1 301 Kontorsjef Av departement 1989
1989 Varamedlem og nestleder Inger-Margrethe Lund 2 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1987
1990 Vanlig medlem Arne Lothe 1 1106 Advokat I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Jørgen Vatne 1 301 Advokat I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Stein Storlien 1 301 Organisasjonsse I statsråd 1987
1990 Vanlig varamedlem Harald Thomassen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1989
1990 Vanlig varamedlem Ralf Stahlke 1 1601 Assistent Av departement 1990
1990 Varamedlem og nestleder Inger-Margrethe Lund 2 219 Kontorsjef I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Helge Tønsberg 1 0 Direktør Av departement 1991
1991 Vanlig medlem Stein Storlien 1 301 Organisasjonsse I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Arne Lothe 1 1106 Advokat I statsråd 1987
1991 Vanlig medlem Ralf Stahlke 1 1601 Assistent Av departement 1990
1991 Vanlig varamedlem Jørgen Vatne 1 301 Advokat I statsråd 1987
1991 Vanlig varamedlem Harald Thomassen 1 301 Adm. Direktør Av departement 1989
1991 Vanlig varamedlem Petter Jespersen 1 301 Kontorsjef Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Egil Langseth 1 423 Organisasj Av departement 1991
1991 Vanlig varamedlem Liv Solberg 2 703 Av departement 1991
1991 Varamedlem og nestleder Inger-Margrethe Lund 2 219 Kontorsjef I statsråd 1987
1992 Vanlig medlem Helge Tønsberg 1 301 Direktør Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Egil Langseth 1 423 Organisasjonsse Av departement 1991
1992 Vanlig varamedlem Liv Solberg 2 703 Cateringmedarbe Av departement 1991
1992 Varamedlem og nestleder Petter Jespersen 1 301 Kontorsjef Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Helge Tønsberg 1 301 Direktør Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Egil Langseth 1 423 Organisasjonsse Av departement 1991
1993 Vanlig varamedlem Liv Solberg 2 703 Cateringmedarbe Av departement 1991
1993 Varamedlem og nestleder Petter Jespersen 1 301 Kontorsjef Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Helge Tønsberg 1 301 Direktør Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Egil Langseth 1 423 Sjøkaptein Av departement 1991
1994 Vanlig varamedlem Liv Solberg 2 717 Forpleiningsass Av departement 1991
1994 Varamedlem og nestleder Petter Jespersen 1 301 Kontorsjef Av departement 1991
1995 Leder Bente C. Sæbø Vogt 2 301 Spesialrådgiver I statsråd 1987 1995
1995 Vanlig medlem Edith Midelfart 2 301 Advokat I statsråd 1982 1995
1995 Vanlig medlem Bjørn Degerud 1 301 Førstesekretær Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Ralf Stahlke 1 705 Sekretær Av departement 1990 1995
1995 Vanlig medlem Berit H. Bettum 2 706 Adm. Direktør Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Erik Engebretsen 1 104 Hovedkasserer Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Bente Sletbak 2 217 Førstekonsulent Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Viggo Bondi 1 219 Advokat Av departement 1995
1995 Vanlig varamedlem Helge Tønsberg 1 301 Fhv. Direktør Av departement 1991 1995
1995 Vanlig varamedlem Egil Langseth 1 423 Organisasjonsse Av departement 1991 1995
1995 Vanlig varamedlem Liv Solberg 2 717 Forpleiningsass Av departement 1991
1995 Varamedlem og nestleder Petter Jespersen 1 301 Kontorsjef Av departement 1991
1996 Vanlig medlem Bjørn Degerud 1 301 Førstesekretær Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Berit H. Bettum 2 706 Adm. Direktør Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Erik Engebretsen 1 104 Hovedkasserer Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Bente Sletbak 2 217 Førstekonsulent Av departement 1995
1996 Vanlig varamedlem Viggo Bondi 1 219 Advokat Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Bjørn Degerud 1 301 Førstesekretær Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Berit H. Bettum 2 706 Adm. Direktør Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Erik Engebretsen 1 104 Hovedkasserer Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Bente Sletbak 2 217 Førstekonsulent Av departement 1995
1997 Vanlig varamedlem Viggo Bondi 1 219 Advokat Av departement 1995
2002 Arnljot Muren Førstesekretær
2002 Rune Mjøs 211 Ass. Direktør
2002 Bente Sletbak 217 Rådgiver
2002 Tron Dalheim 301 Advokat
2002 Edith Midelfart 301 Advokat
2002 Egil Langseth 423 Organisasjonssekretær
2002 Ralf Stahlke 704 Sekretær
2002 Rigmund Storøy 1201 Nestleder
2002 Jan M. Leinebø 1902 Viseadm. Direktør
2002 Leder Bente C. Sæbø Vogt 301 Rådgiver
2003 Tron Dalheim Advokat
2003 Edith Midelfart Advokat
2003 Rune Mjøs Ass. Direktør
2003 Arnljot Muren Førstesekretær
2003 Rigmund Storøy Nestleder
2003 Egil Langseth Organisasjonssekretær
2003 Bente Sletbak Rådgiver
2003 Ralf Stahlke Sekretær
2003 Jan M. Leinebø Viseadm. Direktør
2003 Leder Bente C. Sæbø Vogt Rådgiver