Utvalg skal vurdere avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer (Sjokolade- og sukkervareutvalget)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg skal vurdere avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer (Sjokolade- og sukkervareutvalget)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg skal vurdere avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer (Sjokolade- og sukkervareutvalget)
Utvalgsnummer: 565
Opprettelsesår: 2018
Tilhørende departement: Finansdepartementet
Opphørsår: 2019
Hjemmel:
Mandat:
Hovedfunksjon: Utredning / ekspertutvalg
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2017 Finansdepartementet
2018 Finansdepartementet
2019 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2018 Sinne Smed 2 0 Associate Professor Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2018 Anne Berit Aker Hansen 2 474 Første nestleder Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2018 Ellen Mulstad 2 763 Advokat Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2018 Knut-Inge Klepp 1 852 Områdedirektør Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2018 Hans Olav Melberg 1 862 Førsteamanuensis Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2018 Snorre Kverndokk 1 874 Seniorforsker Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2018 Cecilie Aasprong Dyrnes 2 1366 Advokat Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2018 Kjerstin Ongre 2 1383 Advokat Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2018 Ellen Bakken 2 1472 Rådgiver Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2018 Petter Haas Brubakk 1 1555 Administrerende direktør Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2019 Sinne Smed 2 0 Associate Professor Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2019 Anne Berit Aker Hansen 2 474 Første nestleder Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2019 Ellen Mulstad 2 763 Advokat Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2019 Knut-Inge Klepp 1 852 Områdedirektør Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2019 Hans Olav Melberg 1 862 Førsteamanuensis Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2019 Snorre Kverndokk 1 874 Seniorforsker Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2019 Cecilie Aasprong Dyrnes 2 1366 Advokat Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2019 Kjerstin Ongre 2 1383 Advokat Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2019 Ellen Bakken 2 1472 Rådgiver Kongen 19.11.2018 01.04.2019
2019 Petter Haas Brubakk 1 1555 Administrerende direktør Kongen 19.11.2018 01.04.2019