Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging
Utvalgsnummer: 525
Opprettelsesår: 2017
Tilhørende departement: Kunnskapsdepartementet
Opphørsår: 2018
Hjemmel:
Ikke formalisert
Mandat:
Hovedfunksjon: Råd til forvaltningen og andre enn forvaltingen
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2016 Kunnskapsdepartementet
2017 Kunnskapsdepartementet
2018 Kunnskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2017 Camilla Brørup Dyssegaard 2 0 Førsteamanuensis, leder av Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Departementet 21.03.2017 21.03.2018
2017 Bengt Persson 1 0 Professor Departementet 21.03.2017 21.03.2018
2017 Mari Vaage Wang 2 584 Forsker/prosjektleder Departementet 21.03.2017 01.04.2018
2017 Pia Elisabeth Paulsrud 2 1087 Fag- og kvalitetsdirektør Departementet 21.03.2017 01.04.2018
2017 Bjørn W. Hennestad 1 1362 Professor Departementet 21.03.2017 21.03.2018
2017 Thomas Nordahl 1 2315 Professor Departementet 21.03.2017 21.03.2018
2017 Trond Johnsen 1 2613 Skolesjef Departementet 01.01.2017 31.12.2018
2017 Elin Kragset Vold 2 3260 Lektor Departementet 21.03.2017 01.04.2018
2017 Judith Ellinor Martinsen 2 9007 Rektor Departementet 21.03.2017 21.03.2018
2018 Camilla Brørup Dyssegaard 2 0 Førsteamanuensis, leder av Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Departementet 21.03.2017 21.03.2018
2018 Bengt Persson 1 0 Professor Departementet 21.03.2017 21.03.2018
2018 Mari Vaage Wang 2 584 Forsker/prosjektleder Departementet 21.03.2017 01.04.2018
2018 Pia Elisabeth Paulsrud 2 1087 Fag- og kvalitetsdirektør Departementet 21.03.2017 01.04.2018
2018 Bjørn W. Hennestad 1 1362 Professor Departementet 21.03.2017 21.03.2018
2018 Thomas Nordahl 1 2315 Professor Departementet 21.03.2017 21.03.2018
2018 Trond Johnsen 1 2613 Skolesjef Departementet 01.01.2017 31.12.2018
2018 Elin Kragset Vold 2 3260 Lektor Departementet 21.03.2017 01.04.2018
2018 Judith Ellinor Martinsen 2 9007 Rektor Departementet 21.03.2017 21.03.2018