Disiplinærnemnden for advokater

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Disiplinærnemnden for advokater" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Disiplinærnemnden for advokater
Utvalgsnummer: 447
Opprettelsesår: 1997
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Hjemmel:
Lov
Mandat:
Hovedfunksjon: Klage
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Justis- og politidepartementet
2005 Justis- og politidepartementet
2006 Justis- og politidepartementet
2007 Justis- og politidepartementet
2008 Justis- og politidepartementet
2009 Justis- og politidepartementet
2010 Justis- og politidepartementet
2011 Justis- og politidepartementet
2012 Justis- og beredskapsdepartementet
2013 Justis- og beredskapsdepartementet
2014 Justis- og beredskapsdepartementet
2015 Justis- og beredskapsdepartementet
2016 Justis- og beredskapsdepartementet
2017 Justis- og beredskapsdepartementet
2018 Justis- og beredskapsdepartementet
2019 Justis- og beredskapsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2007 Haakon I. Haraldsen 1 0 advokat 01.01.2007
2008 Haakon I. Haraldsen 1 0 advokat 01.01.2007
2009 Haakon I. Haraldsen 1 0 advokat 01.01.2007
2010 Haakon I. Haraldsen 1 0 advokat 01.01.2007
2010 Asbjørn Strandbakken 1 5010 professor 01.01.2010 31.12.2016
2011 Haakon I. Haraldsen 1 0 advokat 01.01.2007
2011 Ole J Devold 1 0 advokat 01.01.2011
2011 Knut Almaas 1 0 Sorenskriver 01.01.2011
2011 Arne Midelfart 1 0 jurist 01.01.2011 31.12.2015
2011 Torunn Ness 2 0 daglig leder 01.01.2011 31.12.2016
2011 Asbjørn Strandbakken 1 5010 professor 01.01.2010 31.12.2016
2012 Haakon I. Haraldsen 1 0 advokat 01.01.2007
2012 Ole J Devold 1 0 advokat 01.01.2011
2012 Knut Almaas 1 0 Sorenskriver 01.01.2011
2012 Arne Midelfart 1 0 jurist 01.01.2011 31.12.2015
2012 Torunn Ness 2 0 daglig leder 01.01.2011 31.12.2016
2012 Asbjørn Strandbakken 1 5010 professor 01.01.2010 31.12.2016
2013 Haakon I. Haraldsen 1 0 advokat 01.01.2007
2013 Ole J Devold 1 0 advokat 01.01.2011
2013 Knut Almaas 1 0 Sorenskriver 01.01.2011
2013 Arne Midelfart 1 0 jurist 01.01.2011 31.12.2015
2013 Torunn Ness 2 0 daglig leder 01.01.2011 31.12.2016
2013 Tone S. Bjørnli 2 0 advokat 01.01.2013
2013 Asbjørn Strandbakken 1 5010 professor 01.01.2010 31.12.2016
2014 Haakon I. Haraldsen 1 0 advokat 01.01.2007
2014 Ole J Devold 1 0 advokat 01.01.2011
2014 Knut Almaas 1 0 Sorenskriver 01.01.2011
2014 Arne Midelfart 1 0 jurist 01.01.2011 31.12.2015
2014 Torunn Ness 2 0 daglig leder 01.01.2011 31.12.2016
2014 Tone S. Bjørnli 2 0 advokat 01.01.2013
2014 Asbjørn Strandbakken 1 5010 professor 01.01.2010 31.12.2016
2015 Haakon I. Haraldsen 1 0 advokat 01.01.2007
2015 Ole J Devold 1 0 advokat 01.01.2011
2015 Knut Almaas 1 0 Sorenskriver 01.01.2011
2015 Arne Midelfart 1 0 jurist 01.01.2011 31.12.2015
2015 Torunn Ness 2 0 daglig leder 01.01.2011 31.12.2016
2015 Tone S. Bjørnli 2 0 advokat 01.01.2013
2015 Cecilie Lysjø Jacobsen 2 0 advokat 01.01.2015
2015 Hilde Gunn Avløyp 2 0 generalsekretær 01.01.2015 31.12.2016
2015 Asbjørn Strandbakken 1 5010 professor 01.01.2010 31.12.2016
2015 Ruth-Louise Osborg 2 6020 dommer 01.01.2015
2016 Haakon I. Haraldsen 1 0 advokat 01.01.2007
2016 Ole J Devold 1 0 advokat 01.01.2011
2016 Knut Almaas 1 0 Sorenskriver 01.01.2011
2016 Torunn Ness 2 0 daglig leder 01.01.2011 31.12.2016
2016 Tone S. Bjørnli 2 0 advokat 01.01.2013
2016 Cecilie Lysjø Jacobsen 2 0 advokat 01.01.2015
2016 Hilde Gunn Avløyp 2 0 generalsekretær 01.01.2015 31.12.2016
2016 Nils S Sweigaard 1 0 næringslivsrepresentant 01.01.2016
2016 Tone S. Bjørnli 2 0 advokat 01.01.2016 31.12.2016
2016 Eirik Jensen 1 0 advokat 01.01.2016 31.12.2016
2016 Asbjørn Strandbakken 1 5010 professor 01.01.2010 31.12.2016
2016 Ruth-Louise Osborg 2 6020 dommer 01.01.2015
2017 Haakon I. Haraldsen 1 0 advokat 01.01.2007
2017 Ole J Devold 1 0 advokat 01.01.2011
2017 Knut Almaas 1 0 Sorenskriver 01.01.2011
2017 Tone S. Bjørnli 2 0 advokat 01.01.2013
2017 Cecilie Lysjø Jacobsen 2 0 advokat 01.01.2015
2017 Nils S Sweigaard 1 0 næringslivsrepresentant 01.01.2016
2017 Sarah H Jaklin 2 0 forbrukerrepresentant jurist 01.01.2017
2017 Tonje H Skjedbostad 2 0 jurist / fagdirektør 01.01.2017
2017 Stian Sigurdsen 1 1178 jurist 01.01.2017
2017 Ruth-Louise Osborg 2 6020 dommer 01.01.2015
2018 Haakon I. Haraldsen 1 0 advokat 01.01.2007
2018 Ole J Devold 1 0 advokat 01.01.2011
2018 Knut Almaas 1 0 Sorenskriver 01.01.2011
2018 Tone S. Bjørnli 2 0 advokat 01.01.2013
2018 Cecilie Lysjø Jacobsen 2 0 advokat 01.01.2015
2018 Nils S Sweigaard 1 0 næringslivsrepresentant 01.01.2016
2018 Sarah H Jaklin 2 0 forbrukerrepresentant jurist 01.01.2017
2018 Tonje H Skjedbostad 2 0 jurist / fagdirektør 01.01.2017
2018 Stian Sigurdsen 1 1178 jurist 01.01.2017
2018 Ruth-Louise Osborg 2 6020 dommer 01.01.2015
2019 Haakon I. Haraldsen 1 0 advokat 01.01.2007
2019 Ole J Devold 1 0 advokat 01.01.2011
2019 Knut Almaas 1 0 Sorenskriver 01.01.2011
2019 Tone S. Bjørnli 2 0 advokat 01.01.2013
2019 Cecilie Lysjø Jacobsen 2 0 advokat 01.01.2015
2019 Nils S Sweigaard 1 0 næringslivsrepresentant 01.01.2016
2019 Sarah H Jaklin 2 0 forbrukerrepresentant jurist 01.01.2017
2019 Tonje H Skjedbostad 2 0 jurist / fagdirektør 01.01.2017
2019 Stian Sigurdsen 1 1178 jurist 01.01.2017
2019 Ruth-Louise Osborg 2 6020 dommer 01.01.2015