Utvalg til å vurdere regler for nedgradering og offentlig av dokumenter

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å vurdere regler for nedgradering og offentlig av dokumenter" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å vurdere regler for nedgradering og offentlig av dokumenter
Utvalgsnummer: 400200
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1978
Tilhørende departement: Statsministerens kontor
Opphørsår: 1980
Hjemmel:
Opprettet 24.11.1961 ved kongelig resolusjon i henhold til vedtak p} det nordiske justisministerm|te i Helsingfors i januar 1961, hvor ogs} statutter ble fastsatt.
Mandat:
Fremme av kriminologisk forskning gjennom seminar m.v.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Statsministerens kontor 9 0 6 48000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Oddvar Berrefjord 1 806 Fylkesmann 1979
1980 Sekretær, ikke medlem Trygve Schiøll 1 301 Byråsjef 1978
1980 Vanlig medlem Ingse Stabel 2 0 Byråsjef I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Knut Einar Eriksen 1 0 Førsteamanuensis I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Thor Askim 1 217 Byråsjef I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Håkon Wexelsen Freihow 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Gunnar Foss 1 219 Kontorsjef 1979
1980 Vanlig medlem Dag Berggrav 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Sofie Rogstad 2 301 Instituttleder I statsråd 1978
1980 Vanlig medlem Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Odelstingspresident I statsråd 1978