Koordinerings- og rådgivningsutvalget for Etterretnings-, Overvåkings- og Sikkerhetstjenesten

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Koordinerings- og rådgivningsutvalget for Etterretnings-, Overvåkings- og Sikkerhetstjenesten" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Koordinerings- og rådgivningsutvalget for Etterretnings-, Overvåkings- og Sikkerhetstjenesten
Utvalgsnummer: 368
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Justis- og politidepartementet
Opphørsår: 2004
Hjemmel:
Mandat:
Hovedfunksjon:
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Jan Erik Larsen 1 0 direktør 01.01.1996 31.12.2004
2004 Jørg Willy Bronebakk 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.1997 31.12.2004
2004 Øystein Blymke 1 0 ekspedisjonssjef 01.01.2002 31.12.2004
2004 Arnstein Øverkil 1 0 sikkerhetssjef 01.01.2003 31.12.2004
2004 Svein Efjestad 1 1363 ekspedisjonssjef 01.01.1995 31.12.2004