Forsvarsrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Forsvarsrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Forsvarsrådet
Utvalgsnummer: 3000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1971
Tilhørende departement: Statsministerens kontor
Opphørsår: 1986
Hjemmel:
Opprettet ved kronprinsregentens resolusjon med siste endringer ved Kongelig resolusjon 16. september 1988.
Mandat:
Navneendring til: Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens presse- og informasjonstjeneste. Beredskapsnemnda er et forum for drøftelse av informasjonsspørsmål vedrørende Totalforsvaret som spesielt vurderer tiltak som bør treffes for å sikre presse-
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Statsministerens kontor 16 0 1 0
1981 Statsministerens kontor 16 0 0 0
1982 Statsministerens kontor 0 0 0 0 Vedkommende departement
1983 Statsministerens kontor 16 0 0 0 Vedkommende departement
1984 Statsministerens kontor 16 0 0 0 Annen instans
1985 Statsministerens kontor 16 0 1 0 Annen instans
1986 Statsministerens kontor 16 0 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør 1979
1980 Vanlig medlem Finn Lied 1 231 Direktør 1972
1980 Vanlig medlem Gudmund Harlem 1 301 Administrerende Direktør I statsråd 1971
1980 Vanlig medlem Reiulf Steen 1 301 Handelsminister 1971
1980 Vanlig medlem Sverre Hamre 1 301 Forsvarssjef 1977
1980 Vanlig medlem Tønne Huitfeldt 1 301 Generalløytnant 1977
1980 Vanlig medlem Robert Helseth 1 301 Viseadmiral 1977
1980 Vanlig medlem Caspar Stephansen 1 301 Departementsråd 1979
1980 Vanlig medlem Ronald Bye 1 301 Samferdselsminister 1979
1980 Vanlig medlem Kjell Eliassen 1 301 1980 1980
1980 Vanlig medlem Oddvar Berrefjord 1 806 Fylkesmann 1980 1980
1980 Vanlig medlem Olav Gjærevoll 1 1601 Ordfører 1980 1980
1981 Leder Kåre Willoch 1 301 Statsminister 1981 1981
1981 Vanlig medlem Svenn Stray 1 104 Utenriksminister 1981 1981
1981 Vanlig medlem Rolf Presthus 1 217 Finansminister 1981 1981
1981 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør 1979
1981 Vanlig medlem Anders C. Sjaastad 1 219 Forsvarsminister 1981 1981
1981 Vanlig medlem Arne Skauge 1 219 Handelsminister 1981 1981
1981 Vanlig medlem Finn Lied 1 231 Direktør 1972
1981 Vanlig medlem Sverre Hamre 1 301 Forsvarssjef 1977
1981 Vanlig medlem Tønne Huitfeldt 1 301 Generalløytnant 1977
1981 Vanlig medlem Robert Helseth 1 301 Viseadmiral 1977
1981 Vanlig medlem Caspar Stephansen 1 301 Departementsråd 1979
1981 Vanlig medlem Inger Koppernæs 2 301 Samferdselsminister 1981 1981
1981 Vanlig medlem Otto Grieg Tidemand 1 301 Skipsreder 1981 1981
1981 Vanlig medlem Mona Røkke 2 602 Justisminister 1981 1981
1981 Vanlig medlem Håkon Kyllingmark 1 1865 Tidl. Stortingsrepresenta 1981 1981
1982 Vanlig medlem Caspar Stephansen 1 301 Departementsråd Av departement 1979
1982 Vanlig medlem Sven Aage Hauge 1 301 Forsvarssjef Av departement 1982
1982 Vanlig medlem Ulf Berg 1 1804 Generalløytnant Av departement 1982
1983 Leder Kåre Willoch 1 301 Statsminister Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Svenn Stray 1 104 Utenriksminister Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Rolf Presthus 1 217 Statsråd Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Carsten Andreas Lytken 1 217 Viseadmiral Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Arne Skauge 1 219 Handelsminister Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Anders C. Sjaastad 1 219 Statsråd Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Johan J. Jacobsen 1 219 Statsråd Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Finn Lied 1 231 Direktør Av departement 1972
1983 Vanlig medlem Robert Helseth 1 301 Viseadmiral Av departement 1977
1983 Vanlig medlem Caspar Stephansen 1 301 Departementsråd Av departement 1979
1983 Vanlig medlem Kjell Eliassen 1 301 Utenriksråd Av departement 1980
1983 Vanlig medlem Inger Koppernæs 2 301 Samferdselsminist Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Otto Grieg Tidemand 1 301 Skipsreder I statsråd 1981
1983 Vanlig medlem Sven Aage Hauge 1 301 Forsvarssjef Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Mona Røkke 2 602 Statsråd Av departement 1981
1983 Vanlig medlem Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Statsråd Av departement 1983
1983 Vanlig medlem Ulf Berg 1 1804 Generalløytnant Av departement 1982
1983 Vanlig medlem Håkon Kyllingmark 1 1865 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1981
1984 Leder Kåre Willoch 1 301 Statsminister I kraft av stilling 1981
1984 Vanlig medlem Svenn Stray 1 104 Utenriksminister I kraft av stilling 1981
1984 Vanlig medlem Rolf Presthus 1 217 Statsråd I kraft av stilling 1981
1984 Vanlig medlem Carsten Andreas Lytken 1 217 Viseadmiral I kraft av stilling 1983
1984 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør I kraft av stilling 1979
1984 Vanlig medlem Anders C. Sjaastad 1 219 Statsråd I kraft av stilling 1981
1984 Vanlig medlem Johan J. Jacobsen 1 219 Statsråd I kraft av stilling 1983
1984 Vanlig medlem Finn Lied 1 231 Direktør Av departement 1972
1984 Vanlig medlem Erik Klippenberg 1 231 Direktør I kraft av stilling 1983
1984 Vanlig medlem Caspar Stephansen 1 301 Departementsråd I kraft av stilling 1979
1984 Vanlig medlem Kjell Eliassen 1 301 Utenriksråd Av departement 1980
1984 Vanlig medlem Otto Grieg Tidemand 1 301 Skipsreder I statsråd 1981
1984 Vanlig medlem Sven Aage Hauge 1 301 Direktør Av departement 1982
1984 Vanlig medlem Fredrik V. Bull-Hansen 1 301 General I kraft av stilling 1984
1984 Vanlig medlem Kjeld Vibe 1 301 Utenriksråd I kraft av stilling 1984
1984 Vanlig medlem Mona Røkke 2 602 Statsråd I kraft av stilling 1981
1984 Vanlig medlem Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Statsråd I kraft av stilling 1983
1984 Vanlig medlem Ulf Berg 1 1804 Generalløytnant I kraft av stilling 1982
1984 Vanlig medlem Håkon Kyllingmark 1 1865 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1981
1985 Leder Kåre Willoch 1 301 Statsminister I kraft av stilling 1981
1985 Vanlig medlem Svenn Stray 1 104 Utenriksminister I kraft av stilling 1981
1985 Vanlig medlem Rolf Presthus 1 217 Statsråd I kraft av stilling 1981
1985 Vanlig medlem Carsten Andreas Lytken 1 217 Viseadmiral I kraft av stilling 1983
1985 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør I kraft av stilling 1979
1985 Vanlig medlem Anders C. Sjaastad 1 219 Statsråd I kraft av stilling 1981
1985 Vanlig medlem Johan J. Jacobsen 1 219 Statsråd I kraft av stilling 1983
1985 Vanlig medlem Erik Klippenberg 1 231 Direktør I kraft av stilling 1983
1985 Vanlig medlem Caspar Stephansen 1 301 Departementsråd I kraft av stilling 1979
1985 Vanlig medlem Otto Grieg Tidemand 1 301 Skipsreder I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Fredrik V. Bull-Hansen 1 301 General I kraft av stilling 1984
1985 Vanlig medlem Kjeld Vibe 1 301 Utenriksråd I kraft av stilling 1984
1985 Vanlig medlem Eyvind B. Schibbye 1 301 Generalløytnant I kraft av stilling 1985
1985 Vanlig medlem Mona Røkke 2 602 Stortingsrepresentant 1981
1985 Vanlig medlem Astrid Gjertsen 2 914 Statsråd Av departement 1985
1985 Vanlig medlem Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Statsråd I kraft av stilling 1983
1985 Vanlig medlem Ulf Berg 1 1804 Generalløytnant I kraft av stilling 1982
1985 Vanlig medlem Håkon Kyllingmark 1 1865 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1981
1985 Vanlig medlem Wenche Frogn Sellæg 2 2091 Statsråd I kraft av stilling 1985
1986 Leder Kåre Willoch 1 301 Statsminister I kraft av stilling 1981
1986 Vanlig medlem Svenn Stray 1 104 Utenriksminister I kraft av stilling 1981
1986 Vanlig medlem Rolf Presthus 1 217 Statsråd I kraft av stilling 1981
1986 Vanlig medlem Tor Rolf Bryntesen 1 219 Direktør I kraft av stilling 1979
1986 Vanlig medlem Anders C. Sjaastad 1 219 Statsråd I kraft av stilling 1981
1986 Vanlig medlem Johan J. Jacobsen 1 219 Statsråd I kraft av stilling 1983
1986 Vanlig medlem Erik Klippenberg 1 231 Direktør I kraft av stilling 1983
1986 Vanlig medlem Caspar Stephansen 1 301 Departementsråd I kraft av stilling 1979
1986 Vanlig medlem Otto Grieg Tidemand 1 301 Skipsreder I statsråd 1981
1986 Vanlig medlem Fredrik V. Bull-Hansen 1 301 General I kraft av stilling 1984
1986 Vanlig medlem Kjeld Vibe 1 301 Utenriksråd I kraft av stilling 1984
1986 Vanlig medlem Eyvind B. Schibbye 1 301 Generalløytnant I kraft av stilling 1985
1986 Vanlig medlem Astrid Gjertsen 2 914 Statsråd Av departement 1985
1986 Vanlig medlem Asbjørn Haugstvedt 1 1201 Statsråd I kraft av stilling 1983
1986 Vanlig medlem Ulf Berg 1 1804 Generalløytnant I kraft av stilling 1982
1986 Vanlig medlem Håkon Kyllingmark 1 1865 Fhv. Stortingsrep I statsråd 1981
1986 Vanlig medlem Wenche Frogn Sellæg 2 2091 Statsråd I kraft av stilling 1985