Riksskattenemnda

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Riksskattenemnda" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Riksskattenemnda
Utvalgsnummer: 232
Opprettelsesår: 1983
Tilhørende departement: Finans- og tolldepartementet
Opphørsår: 2016
Hjemmel:
Mandat:
Hovedfunksjon: Klage
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Finansdepartementet
2005 Finansdepartementet
2006 Finansdepartementet
2007 Finansdepartementet
2008 Finansdepartementet
2009 Finansdepartementet
2010 Finansdepartementet
2011 Finansdepartementet
2012 Finansdepartementet
2013 Finansdepartementet
2014 Finansdepartementet
2015 Finansdepartementet
2016 Finansdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Halvard Nonslid Sveen 1 0 banksjef Departementet 01.01.1984 07.01.2005
2004 Jan B. Reiding 1 0 bedriftsøkonom Departementet 01.01.1984 07.01.2005
2004 Arne Reitan 1 0 regnskapskonsulent Departementet 01.01.1984 07.01.2005
2004 Reidun Green Winther 2 0 lærer Departementet 01.01.1988 31.12.2008
2004 Olav T. Laake 1 0 pensjonist Departementet 01.01.1988 31.12.2008
2004 Mariann Andersen 2 0 advokat Departementet 01.01.1996 31.12.2008
2004 Einar Langseth 1 0 advokat Departementet 01.01.1996 31.12.2008
2004 Jenny Paaske Sevaldson 2 0 pensjonist/advokat Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2004 Astrid Røhmen Langaas 2 0 pensjonist/tingrettsdommer Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2004 Kristian Trosvik 1 0 advokat Departementet 01.01.2004 01.03.2014
2004 Brynjulf Moe 1 0 dommer Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2004 Olav A. Nyhus 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2004 Knut Njøs 1 1710 Advokat og partner Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2005 Halvard Nonslid Sveen 1 0 banksjef Departementet 01.01.1984 07.01.2005
2005 Jan B. Reiding 1 0 bedriftsøkonom Departementet 01.01.1984 07.01.2005
2005 Arne Reitan 1 0 regnskapskonsulent Departementet 01.01.1984 07.01.2005
2005 Reidun Green Winther 2 0 lærer Departementet 01.01.1988 31.12.2008
2005 Olav T. Laake 1 0 pensjonist Departementet 01.01.1988 31.12.2008
2005 Mariann Andersen 2 0 advokat Departementet 01.01.1996 31.12.2008
2005 Einar Langseth 1 0 advokat Departementet 01.01.1996 31.12.2008
2005 Jenny Paaske Sevaldson 2 0 pensjonist/advokat Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2005 Astrid Røhmen Langaas 2 0 pensjonist/tingrettsdommer Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2005 Kristian Trosvik 1 0 advokat Departementet 01.01.2004 01.03.2014
2005 Brynjulf Moe 1 0 dommer Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2005 Olav A. Nyhus 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2005 Knut Njøs 1 1710 Advokat og partner Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2006 Reidun Green Winther 2 0 lærer Departementet 01.01.1988 31.12.2008
2006 Olav T. Laake 1 0 pensjonist Departementet 01.01.1988 31.12.2008
2006 Mariann Andersen 2 0 advokat Departementet 01.01.1996 31.12.2008
2006 Einar Langseth 1 0 advokat Departementet 01.01.1996 31.12.2008
2006 Jenny Paaske Sevaldson 2 0 pensjonist/advokat Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2006 Astrid Røhmen Langaas 2 0 pensjonist/tingrettsdommer Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2006 Kristian Trosvik 1 0 advokat Departementet 01.01.2004 01.03.2014
2006 Brynjulf Moe 1 0 dommer Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2006 Olav A. Nyhus 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2006 Knut Njøs 1 1710 Advokat og partner Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2007 Reidun Green Winther 2 0 lærer Departementet 01.01.1988 31.12.2008
2007 Olav T. Laake 1 0 pensjonist Departementet 01.01.1988 31.12.2008
2007 Mariann Andersen 2 0 advokat Departementet 01.01.1996 31.12.2008
2007 Einar Langseth 1 0 advokat Departementet 01.01.1996 31.12.2008
2007 Jenny Paaske Sevaldson 2 0 pensjonist/advokat Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2007 Astrid Røhmen Langaas 2 0 pensjonist/tingrettsdommer Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2007 Kristian Trosvik 1 0 advokat Departementet 01.01.2004 01.03.2014
2007 Brynjulf Moe 1 0 dommer Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2007 Olav A. Nyhus 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2007 Knut Njøs 1 1710 Advokat og partner Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2008 Reidun Green Winther 2 0 lærer Departementet 01.01.1988 31.12.2008
2008 Olav T. Laake 1 0 pensjonist Departementet 01.01.1988 31.12.2008
2008 Mariann Andersen 2 0 advokat Departementet 01.01.1996 31.12.2008
2008 Einar Langseth 1 0 advokat Departementet 01.01.1996 31.12.2008
2008 Jenny Paaske Sevaldson 2 0 pensjonist/advokat Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2008 Astrid Røhmen Langaas 2 0 pensjonist/tingrettsdommer Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2008 Kristian Trosvik 1 0 advokat Departementet 01.01.2004 01.03.2014
2008 Brynjulf Moe 1 0 dommer Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2008 Olav A. Nyhus 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2008 Knut Njøs 1 1710 Advokat og partner Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2009 Jenny Paaske Sevaldson 2 0 pensjonist/advokat Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2009 Astrid Røhmen Langaas 2 0 pensjonist/tingrettsdommer Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2009 Kristian Trosvik 1 0 advokat Departementet 01.01.2004 01.03.2014
2009 Brynjulf Moe 1 0 dommer Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2009 Olav A. Nyhus 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2009 Ole Gjølberg 1 0 dr.oecon Departementet 01.01.2009 25.11.2016
2009 Knut Njøs 1 1710 Advokat og partner Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2010 Jenny Paaske Sevaldson 2 0 pensjonist/advokat Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2010 Astrid Røhmen Langaas 2 0 pensjonist/tingrettsdommer Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2010 Kristian Trosvik 1 0 advokat Departementet 01.01.2004 01.03.2014
2010 Brynjulf Moe 1 0 dommer Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2010 Olav A. Nyhus 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2010 Ole Gjølberg 1 0 dr.oecon Departementet 01.01.2009 25.11.2016
2010 Knut Njøs 1 1710 Advokat og partner Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2011 Jenny Paaske Sevaldson 2 0 pensjonist/advokat Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2011 Astrid Røhmen Langaas 2 0 pensjonist/tingrettsdommer Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2011 Kristian Trosvik 1 0 advokat Departementet 01.01.2004 01.03.2014
2011 Brynjulf Moe 1 0 dommer Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2011 Olav A. Nyhus 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2011 Ole Gjølberg 1 0 dr.oecon Departementet 01.01.2009 25.11.2016
2011 Knut Njøs 1 1710 Advokat og partner Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2012 Jenny Paaske Sevaldson 2 0 pensjonist/advokat Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2012 Astrid Røhmen Langaas 2 0 pensjonist/tingrettsdommer Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2012 Kristian Trosvik 1 0 advokat Departementet 01.01.2004 01.03.2014
2012 Brynjulf Moe 1 0 dommer Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2012 Olav A. Nyhus 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2012 Ole Gjølberg 1 0 dr.oecon Departementet 01.01.2009 25.11.2016
2012 Knut Njøs 1 1710 Advokat og partner Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2013 Jenny Paaske Sevaldson 2 0 pensjonist/advokat Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2013 Astrid Røhmen Langaas 2 0 pensjonist/tingrettsdommer Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2013 Kristian Trosvik 1 0 advokat Departementet 01.01.2004 01.03.2014
2013 Brynjulf Moe 1 0 dommer Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2013 Olav A. Nyhus 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2013 Ole Gjølberg 1 0 dr.oecon Departementet 01.01.2009 25.11.2016
2013 Knut Njøs 1 1710 Advokat og partner Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2014 Jenny Paaske Sevaldson 2 0 pensjonist/advokat Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2014 Astrid Røhmen Langaas 2 0 pensjonist/tingrettsdommer Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2014 Kristian Trosvik 1 0 advokat Departementet 01.01.2004 01.03.2014
2014 Brynjulf Moe 1 0 dommer Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2014 Olav A. Nyhus 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2014 Ole Gjølberg 1 0 dr.oecon Departementet 01.01.2009 25.11.2016
2014 Elin Sarai 2 0 Advokat og partner Departementet 01.01.2014 25.11.2016
2014 Knut Njøs 1 1710 Advokat og partner Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2015 Jenny Paaske Sevaldson 2 0 pensjonist/advokat Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2015 Astrid Røhmen Langaas 2 0 pensjonist/tingrettsdommer Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2015 Brynjulf Moe 1 0 dommer Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2015 Olav A. Nyhus 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2015 Ole Gjølberg 1 0 dr.oecon Departementet 01.01.2009 25.11.2016
2015 Elin Sarai 2 0 Advokat og partner Departementet 01.01.2014 25.11.2016
2015 Knut Njøs 1 1710 Advokat og partner Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2016 Jenny Paaske Sevaldson 2 0 pensjonist/advokat Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2016 Astrid Røhmen Langaas 2 0 pensjonist/tingrettsdommer Departementet 01.01.1996 25.11.2016
2016 Brynjulf Moe 1 0 dommer Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2016 Olav A. Nyhus 1 0 juridisk direktør Departementet 01.01.2004 25.11.2016
2016 Ole Gjølberg 1 0 dr.oecon Departementet 01.01.2009 25.11.2016
2016 Elin Sarai 2 0 Advokat og partner Departementet 01.01.2014 25.11.2016
2016 Knut Njøs 1 1710 Advokat og partner Departementet 01.01.1996 25.11.2016