Styret for Statnett SF

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Statnett SF" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Statnett SF
Utvalgsnummer: 164
Opprettelsesår: 1991
Hjemmel:
Mandat:
Hovedfunksjon:
Utvalg periode: f.o.m 2004
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2004 Olje- og energidepartementet
2005 Olje- og energidepartementet
2006 Olje- og energidepartementet
2007 Olje- og energidepartementet
2008 Olje- og energidepartementet
2009 Olje- og energidepartementet
2010 Olje- og energidepartementet
2011 Olje- og energidepartementet
2012 Olje- og energidepartementet
2013 Olje- og energidepartementet
2014 Olje- og energidepartementet
2015 Olje- og energidepartementet
2016 Olje- og energidepartementet
2017 Olje- og energidepartementet
2018 Olje- og energidepartementet
2019 Olje- og energidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
2004 Jonfinn Fløtre 1 0 Adm. direktør Departementet 01.01.1998 07.12.2004
2004 Sverre Aam 1 0 Adm. direktør Departementet 01.01.1998 31.12.2005
2004 Anne Kverneland Bogsnes 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2000 07.12.2004
2004 Jan Eskedal 1 0 avdelingsleder Departementet 01.01.2000 07.12.2004
2004 Grete Faremo 2 0 justisminister Departementet 01.01.2000 31.12.2005
2004 Kjell Olav Kristiansen 1 0 konsulent Departementet 01.01.2000 23.06.2008
2004 Grethe Høiland 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2002 26.01.2013
2004 Thor Håkstad 1 0 konserndirektør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2004 Kirsten Faugstad 2 0 overingeniør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2004 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.1991 02.11.2017
2004 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 01.11.2018
2005 Sverre Aam 1 0 Adm. direktør Departementet 01.01.1998 31.12.2005
2005 Grete Faremo 2 0 justisminister Departementet 01.01.2000 31.12.2005
2005 Kjell Olav Kristiansen 1 0 konsulent Departementet 01.01.2000 23.06.2008
2005 Grethe Høiland 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2002 26.01.2013
2005 Thor Håkstad 1 0 konserndirektør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2005 Kirsten Faugstad 2 0 overingeniør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2005 Svein Rennemo 1 1167 konsernsjef Departementet 01.01.2005 23.06.2008
2005 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.1991 02.11.2017
2005 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 01.11.2018
2006 Kjell Olav Kristiansen 1 0 konsulent Departementet 01.01.2000 23.06.2008
2006 Grethe Høiland 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2002 26.01.2013
2006 Thor Håkstad 1 0 konserndirektør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2006 Kirsten Faugstad 2 0 overingeniør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2006 Svein Rennemo 1 1167 konsernsjef Departementet 01.01.2005 23.06.2008
2006 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.1991 02.11.2017
2006 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 01.11.2018
2007 Kjell Olav Kristiansen 1 0 konsulent Departementet 01.01.2000 23.06.2008
2007 Grethe Høiland 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2002 26.01.2013
2007 Thor Håkstad 1 0 konserndirektør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2007 Kirsten Faugstad 2 0 overingeniør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2007 Svein Rennemo 1 1167 konsernsjef Departementet 01.01.2005 23.06.2008
2007 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.1991 02.11.2017
2007 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 01.11.2018
2008 Kjell Olav Kristiansen 1 0 konsulent Departementet 01.01.2000 23.06.2008
2008 Grethe Høiland 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2002 26.01.2013
2008 Thor Håkstad 1 0 konserndirektør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2008 Kirsten Faugstad 2 0 overingeniør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2008 Bjarne Aamodt 1 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 26.01.2013
2008 Per Hjorth 1 268 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2019
2008 Svein Rennemo 1 1167 konsernsjef Departementet 01.01.2005 23.06.2008
2008 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.1991 02.11.2017
2008 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 01.11.2018
2009 Grethe Høiland 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2002 26.01.2013
2009 Thor Håkstad 1 0 konserndirektør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2009 Kirsten Faugstad 2 0 overingeniør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2009 Bjarne Aamodt 1 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 26.01.2013
2009 Per Hjorth 1 268 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2019
2009 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.1991 02.11.2017
2009 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 01.11.2018
2009 Kirsten Indgjerd Værdal 2 7670 Landbruksdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2019
2010 Grethe Høiland 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2002 26.01.2013
2010 Thor Håkstad 1 0 konserndirektør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2010 Kirsten Faugstad 2 0 overingeniør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2010 Bjarne Aamodt 1 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 26.01.2013
2010 Per Hjorth 1 268 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2019
2010 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.1991 02.11.2017
2010 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 01.11.2018
2010 Kirsten Indgjerd Værdal 2 7670 Landbruksdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2019
2011 Grethe Høiland 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2002 26.01.2013
2011 Thor Håkstad 1 0 konserndirektør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2011 Kirsten Faugstad 2 0 overingeniør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2011 Bjarne Aamodt 1 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 26.01.2013
2011 Kolbjørn Almlid 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2011 26.08.2015
2011 Per Hjorth 1 268 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2019
2011 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.1991 02.11.2017
2011 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 01.11.2018
2011 Kirsten Indgjerd Værdal 2 7670 Landbruksdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2019
2012 Grethe Høiland 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2002 26.01.2013
2012 Thor Håkstad 1 0 konserndirektør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2012 Kirsten Faugstad 2 0 overingeniør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2012 Bjarne Aamodt 1 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 26.01.2013
2012 Kolbjørn Almlid 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2011 26.08.2015
2012 Per Hjorth 1 268 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2019
2012 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.1991 02.11.2017
2012 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 01.11.2018
2012 Egil Reinhard Gjesteland 1 3470 Selvstendig næringsdrivende Departementet 01.01.2012 31.12.2018
2012 Kirsten Indgjerd Værdal 2 7670 Landbruksdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2019
2013 Grethe Høiland 2 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2002 26.01.2013
2013 Thor Håkstad 1 0 konserndirektør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2013 Kirsten Faugstad 2 0 overingeniør Departementet 01.01.2004 26.01.2013
2013 Bjarne Aamodt 1 0 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 26.01.2013
2013 Kolbjørn Almlid 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2011 26.08.2015
2013 Per Hjorth 1 268 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2019
2013 Synne Homble 2 491 Konserndirektør for strategi og selskapsfunksjoner Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2013 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.1991 02.11.2017
2013 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 01.11.2018
2013 Egil Reinhard Gjesteland 1 3470 Selvstendig næringsdrivende Departementet 01.01.2012 31.12.2018
2013 Maria Sandsmark 2 6414 Forsker Departementet 01.01.2013 31.12.2018
2013 Kirsten Indgjerd Værdal 2 7670 Landbruksdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2019
2014 Kolbjørn Almlid 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2011 26.08.2015
2014 Per Hjorth 1 268 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2019
2014 Synne Homble 2 491 Konserndirektør for strategi og selskapsfunksjoner Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2014 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.1991 02.11.2017
2014 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 01.11.2018
2014 Egil Reinhard Gjesteland 1 3470 Selvstendig næringsdrivende Departementet 01.01.2012 31.12.2018
2014 Maria Sandsmark 2 6414 Forsker Departementet 01.01.2013 31.12.2018
2014 Kirsten Indgjerd Værdal 2 7670 Landbruksdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2019
2015 Kolbjørn Almlid 1 0 pensjonist Departementet 01.01.2011 26.08.2015
2015 Per Hjorth 1 268 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2019
2015 Synne Homble 2 491 Konserndirektør for strategi og selskapsfunksjoner Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2015 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.1991 02.11.2017
2015 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 01.11.2018
2015 Egil Reinhard Gjesteland 1 3470 Selvstendig næringsdrivende Departementet 01.01.2012 31.12.2018
2015 Einar Strømsvåg 1 4319 Direktør for konsernrevisjonen Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2015 Maria Sandsmark 2 6414 Forsker Departementet 01.01.2013 31.12.2018
2015 Kirsten Indgjerd Værdal 2 7670 Landbruksdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2019
2016 Per Hjorth 1 268 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2019
2016 Nils Ole Kristensen 1 478 Elkraftingeniør Departementet 01.01.2016 31.12.2018
2016 Synne Homble 2 491 Konserndirektør for strategi og selskapsfunksjoner Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2016 Karianne Burhol 2 585 Ansvar for byggeledere og koordinatorer til ledningsprosjekter Departementet 01.01.2016 31.12.2018
2016 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.1991 02.11.2017
2016 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 01.11.2018
2016 Egil Reinhard Gjesteland 1 3470 Selvstendig næringsdrivende Departementet 01.01.2012 31.12.2018
2016 Einar Strømsvåg 1 4319 Direktør for konsernrevisjonen Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2016 Maria Sandsmark 2 6414 Forsker Departementet 01.01.2013 31.12.2018
2016 Kirsten Indgjerd Værdal 2 7670 Landbruksdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2019
2017 Per Hjorth 1 268 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2019
2017 Nils Ole Kristensen 1 478 Elkraftingeniør Departementet 01.01.2016 31.12.2018
2017 Synne Homble 2 491 Konserndirektør for strategi og selskapsfunksjoner Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2017 Karianne Burhol 2 585 Ansvar for byggeledere og koordinatorer til ledningsprosjekter Departementet 01.01.2016 31.12.2018
2017 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.1991 02.11.2017
2017 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 01.11.2018
2017 Egil Reinhard Gjesteland 1 3470 Selvstendig næringsdrivende Departementet 01.01.2012 31.12.2018
2017 Einar Strømsvåg 1 4319 Direktør for konsernrevisjonen Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2017 Maria Sandsmark 2 6414 Forsker Departementet 01.01.2013 31.12.2018
2017 Kirsten Indgjerd Værdal 2 7670 Landbruksdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2019
2018 Per Hjorth 1 268 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2019
2018 Nils Ole Kristensen 1 478 Elkraftingeniør Departementet 01.01.2016 31.12.2018
2018 Synne Homble 2 491 Konserndirektør for strategi og selskapsfunksjoner Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2018 Karianne Burhol 2 585 Ansvar for byggeledere og koordinatorer til ledningsprosjekter Departementet 01.01.2016 31.12.2018
2018 Steinar Jøråndstad 1 2680 Teamkoordinator i divisjon Drift og marked Departementet 01.01.2004 01.11.2018
2018 Egil Reinhard Gjesteland 1 3470 Selvstendig næringsdrivende Departementet 01.01.2012 31.12.2018
2018 Einar Strømsvåg 1 4319 Direktør for konsernrevisjonen Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2018 Maria Sandsmark 2 6414 Forsker Departementet 01.01.2013 31.12.2018
2018 Kirsten Indgjerd Værdal 2 7670 Landbruksdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2019
2019 Per Hjorth 1 268 Adm. direktør Departementet 01.01.2008 31.12.2019
2019 Synne Homble 2 491 Konserndirektør for strategi og selskapsfunksjoner Departementet 01.01.2013 31.12.2019
2019 Einar Strømsvåg 1 4319 Direktør for konsernrevisjonen Departementet 01.01.2015 31.12.2019
2019 Kirsten Indgjerd Værdal 2 7670 Landbruksdirektør Departementet 01.01.2009 31.12.2019