Fast forliksnemnd, Norge-Portugal

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fast forliksnemnd, Norge-Portugal" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fast forliksnemnd, Norge-Portugal
Utvalgsnummer: 1410100
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1933
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1980
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage- eller ankeinstans
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 5 0 0 0