Televerkrådet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Televerkrådet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Televerkrådet
Utvalgsnummer: 13019000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1969
Tilhørende departement: Samferdselsdepartementet
Opphørsår: 1989
Hjemmel:
Opprettet 1969 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Rådet skal bl.a forelegges hovedplaner for utbygging avteletjenester, retningslinjer for takstpolitikken og større endringer iTeleverkets organisasjon m.v. Rådet behandler: - Televerkets utbygging og økonomi - Televerkets monopol - Retningslinjer for taks
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Samferdselsdepartementet 15 0 3 73000 Annen instans
1981 Samferdselsdepartementet 15 0 2 39627 Annen instans
1982 Samferdselsdepartementet 15 15 3 87841 Annen instans
1983 Samferdselsdepartementet 15 0 4 0 Annen instans
1984 Samferdselsdepartementet 15 15 2 904890 Annen instans
1985 Samferdselsdepartementet 15 15 0 0 Annen instans
1986 Samferdselsdepartementet 15 15 2 0 Annen instans
1987 Samferdselsdepartementet 15 15 2 155000
1988 Samferdselsdepartementet 15 15 3 160875
1989 Samferdselsdepartementet 15 15 3 120000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1982 Leder Hans Karl Monsen 1 1719 Direktør I statsråd 1969 1982
1982 Nestleder Eindride Sommerseth 1 1837 Forvalter I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig medlem Evald Hagenes 1 0 Avdelingsleder 1982 1982
1982 Vanlig medlem Else Ørbæk 2 301 Forbundssekretær Av andre 1969 1982
1982 Vanlig medlem Werner Næss 1 301 Lønningssjef I statsråd 1974 1982
1982 Vanlig medlem Karin Hafstad 2 301 Informasjonskons I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Aslaug Brunborg 2 617 Husmor I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Ivar Rødne 1 1130 Offshorearbeider I statsråd 1978 1982
1982 Vanlig medlem Randi Kjæreng Johnsen 2 1201 Telefullmektig Av andre 1978 1982
1982 Vanlig medlem Ørnulf Dæhli 1 1201 Kommandør I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Olav Solheim 1 1411 Telemontør Av andre 1978 1982
1982 Vanlig medlem Kristin Sønnerheim 2 1421 Husmor I statsråd 1982 1982
1982 Vanlig medlem Gerd C. Blomstr Kristensen 2 1804 Avdelingsleder 1982 1982
1982 Vanlig medlem Magne Pedersen 1 2003 Disponent I statsråd 1982 1982
1983 Vanlig medlem Karin Hafstad 2 301 Informasjonskonsu I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Aslaug Brunborg 2 617 Husmor I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Ørnulf Dæhli 1 1201 Kommandør I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Kristin Sønnerheim 2 1421 Husmor I statsråd 1982
1983 Vanlig medlem Gerd C. Blomstr Kristensen 2 1804 Avdelingsleder 1982
1983 Vanlig medlem Evald Hagenes 1 1820 Markedssjef 1982
1983 Vanlig medlem Magne Pedersen 1 2003 Disponent I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Karin Hafstad 2 301 Informasjonskonsu Av Stortinget 1982
1984 Vanlig medlem Heidi Kvernevik 2 301 Forbundssekretær Av andre 1983
1984 Vanlig medlem Aslaug Brunborg 2 617 Husmor Av Stortinget 1982
1984 Vanlig medlem Ørnulf Dæhli 1 1201 Kommandør I statsråd 1982
1984 Vanlig medlem Kristin Sønnerheim 2 1421 Husmor Av Stortinget 1982
1984 Vanlig medlem Gerd C. Blomstr Kristensen 2 1804 Avdelingsleder Av andre 1982
1984 Vanlig medlem Evald Hagenes 1 1824 Markedssjef Av andre 1982
1984 Vanlig medlem Magne Pedersen 1 2003 Disponent I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Svein O. Andreassen 1 213 Overingeniør Av andre 1982
1984 Vanlig varamedlem Kirsten Berg Welhaven 2 219 Avdelingsleder I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Per Knutzen 1 301 Forbundssekretær Av andre 1982
1984 Vanlig varamedlem Marie Skogstad 2 1424 Avdelingsleder I statsråd 1982
1984 Vanlig varamedlem Solbjørg Berge 2 1432 Fylkessekretær Av Stortinget 1982
1984 Vanlig varamedlem Per Karsten Aune 1 1601 Avdelingsleder Av andre 1982
1984 Vanlig varamedlem Finn Rønning 1 2030 Disponent I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Karin Hafstad 2 301 Informasjonskonsu Av Stortinget 1982
1985 Vanlig medlem Heidi Kvernevik 2 301 Forbundssekretær Av andre 1983
1985 Vanlig medlem Aslaug Brunborg 2 617 Husmor Av Stortinget 1982
1985 Vanlig medlem Ørnulf Dæhli 1 1201 Kommandør I statsråd 1982
1985 Vanlig medlem Kristin Sønnerheim 2 1421 Husmor Av Stortinget 1982
1985 Vanlig medlem Gerd C. Blomstr Kristensen 2 1804 Avdelingsleder Av andre 1982
1985 Vanlig medlem Evald Hagenes 1 1824 Markedssjef Av andre 1982
1985 Vanlig medlem Magne Pedersen 1 2003 Disponent I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Kirsten Berg Welhaven 2 219 Avdelingsleder I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Jan E. Thygesen 1 220 Sjefsingeniør Av andre 1985
1985 Vanlig varamedlem Per Knutzen 1 301 Forbundssekretær Av andre 1982
1985 Vanlig varamedlem Marie Skogstad 2 1424 Avdelingsleder I statsråd 1982
1985 Vanlig varamedlem Solbjørg Berge 2 1432 Fylkessekretær Av Stortinget 1982
1985 Vanlig varamedlem Per Karsten Aune 1 1601 Avdelingsleder Av andre 1982
1985 Vanlig varamedlem Finn Rønning 1 2030 Disponent I statsråd 1982
1986 Leder Sigrid Salte 2 1120 Husmor I statsråd 1978 1986
1986 Nestleder Eindride Sommerseth 1 1837 Pensjonist I statsråd 1978 1986
1986 Vanlig medlem Liv Myhrrusten 2 228 Telekonsulent I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Karin Hafstad 2 301 Informasjonskonsu Av Stortinget 1982 1986
1986 Vanlig medlem Heidi Kvernevik 2 301 Forbundssekretær Av andre 1983 1986
1986 Vanlig medlem Jan Thyrmer 1 301 Formann I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Aslaug Brunborg 2 617 Husmor Av Stortinget 1982 1986
1986 Vanlig medlem Bjarte Tørå 1 822 Adjunkt I statsråd 1986
1986 Vanlig medlem Ivar Rødne 1 1130 Offshorearbeider Av Stortinget 1978 1986
1986 Vanlig medlem Randi Kjæreng Johnsen 2 1201 Kretsleder Av andre 1978 1986
1986 Vanlig medlem Ørnulf Dæhli 1 1201 Kommandør I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig medlem Olav Solheim 1 1411 Telemontør Av andre 1978 1986
1986 Vanlig medlem Kristin Sønnerheim 2 1421 Husmor Av Stortinget 1982
1986 Vanlig medlem Eystein Wolden 1 1634 Avdelingsleder Av andre 1986
1986 Vanlig medlem Gerd C. Blomstr Kristensen 2 1804 Avdelingsleder Av andre 1982
1986 Vanlig medlem Jon Tørset 1 1804 Skoleinspektør Av Stortinget 1986
1986 Vanlig medlem Evald Hagenes 1 1824 Markedssjef Av andre 1982
1986 Vanlig medlem Magne Pedersen 1 2003 Disponent I statsråd 1982
1986 Vanlig medlem Torstein Schanche 1 2025 Salgssjef Av Stortinget 1986
1986 Vanlig varamedlem Britt Schultz 2 211 Politisk Sekretær Av Stortinget 1974 1986
1986 Vanlig varamedlem Kirsten Berg Welhaven 2 219 Avdelingsleder I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Jan E. Thygesen 1 220 Sjefsingeniør Av andre 1985
1986 Vanlig varamedlem Per Knutzen 1 301 Forbundssekretær Av andre 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Ivar Westhagen 1 301 Generalsekretær I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Thor-Inge Strøm 1 301 Overingeniør Av departement 1986
1986 Vanlig varamedlem Elisabeth Helseth 2 412 Kretsleder Av andre 1974 1986
1986 Vanlig varamedlem Per R. Nikolaisen 1 1001 Avdelingsleder Av andre 1986
1986 Vanlig varamedlem Birte Noraberg 2 1032 Husmor I statsråd 1969 1986
1986 Vanlig varamedlem Marie Skogstad 2 1424 Avdelingsleder I statsråd 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Solbjørg Berge 2 1432 Fylkessekretær Av Stortinget 1982 1986
1986 Vanlig varamedlem Kristen Moen 1 1445 Gårdbruker I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Magnhild Røsand 2 1557 Trygdesjef Av Stortinget 1974 1986
1986 Vanlig varamedlem Per Karsten Aune 1 1601 Avdelingsleder Av andre 1982
1986 Vanlig varamedlem Berit Svendsen 2 1601 Avdelingsleder Av andre 1986
1986 Vanlig varamedlem Oddbjørn Snøfugl 1 1648 Ordfører Av Stortinget 1974 1986
1986 Vanlig varamedlem Audhild Aune 2 1924 Gårdbruker I statsråd 1986
1986 Vanlig varamedlem Finn Rønning 1 2030 Disponent I statsråd 1982
1987 Vanlig medlem Liv Myhrrusten 2 228 Telekonsulent I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Jan Thyrmer 1 301 Formann I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Bjarte Tørå 1 822 Adjunkt I statsråd 1986
1987 Vanlig medlem Eystein Wolden 1 1634 Avdelingsleder 1986
1987 Vanlig medlem Jon Tørset 1 1804 Skoleinspektør Av Stortinget 1986
1987 Vanlig medlem Torstein Schanche 1 2025 Salgssjef Av Stortinget 1986
1987 Vanlig varamedlem Ivar Westhagen 1 301 Generalsekretær I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Thor-Inge Strøm 1 301 Overingeniør Av departement 1986
1987 Vanlig varamedlem Per R. Nikolaisen 1 1001 Avdelingsleder Av andre 1986
1987 Vanlig varamedlem Kristen Moen 1 1445 Gårdbruker I statsråd 1986
1987 Vanlig varamedlem Berit Svendsen 2 1601 Avdelingsleder Av andre 1986
1987 Vanlig varamedlem Audhild Aune 2 1924 Gårdbruker I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Liv Myhrrusten 2 228 Telekonsulent I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Jan Thyrmer 1 301 Formann I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Oddvar Hvidsten 1 301 Forbundssekretæ Av departement 1987
1988 Vanlig medlem Bjarte Tørå 1 822 Adjunkt I statsråd 1986
1988 Vanlig medlem Eystein Wolden 1 1634 Avdelingsleder 1986
1988 Vanlig medlem Jon Tørset 1 1804 Skoleinspektør Av Stortinget 1986
1988 Vanlig medlem Torstein Schanche 1 2025 Salgssjef Av Stortinget 1986
1988 Vanlig varamedlem Ivar Westhagen 1 301 Generalsekretær I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Thor-Inge Strøm 1 301 Overingeniør Av departement 1986
1988 Vanlig varamedlem Kåre A. Syltebø 1 301 Forbundssekretæ Av departement 1987
1988 Vanlig varamedlem Per R. Nikolaisen 1 1001 Avdelingsleder Av andre 1986
1988 Vanlig varamedlem Kristen Moen 1 1445 Gårdbruker I statsråd 1986
1988 Vanlig varamedlem Berit Svendsen 2 1601 Avdelingsleder Av andre 1986
1988 Vanlig varamedlem Audhild Aune 2 1924 Gårdbruker I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Liv Myhrrusten 2 228 Telekonsulent I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Jan Thyrmer 1 301 Formann I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Oddvar Hvidsten 1 301 Forbundssekretæ Av departement 1987
1989 Vanlig medlem Bjarte Tørå 1 822 Adjunkt I statsråd 1986
1989 Vanlig medlem Eystein Wolden 1 1634 Avdelingsleder 1986
1989 Vanlig medlem Jon Tørset 1 1804 Skoleinspektør Av Stortinget 1986
1989 Vanlig medlem Torstein Schanche 1 2025 Salgssjef Av Stortinget 1986
1989 Vanlig varamedlem Ivar Westhagen 1 301 Generalsekretær I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Thor-Inge Strøm 1 301 Overingeniør Av departement 1986
1989 Vanlig varamedlem Kåre A. Syltebø 1 301 Forbundssekretæ Av departement 1987
1989 Vanlig varamedlem Per R. Nikolaisen 1 1001 Avdelingsleder Av andre 1986
1989 Vanlig varamedlem Kristen Moen 1 1445 Gårdbruker I statsråd 1986
1989 Vanlig varamedlem Berit Svendsen 2 1601 Avdelingsleder Av andre 1986
1989 Vanlig varamedlem Audhild Aune 2 1924 Gårdbruker I statsråd 1986