Naturskadefondets ankenemnd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Naturskadefondets ankenemnd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Naturskadefondets ankenemnd
Utvalgsnummer: 11106000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 04.11.1961 ved kongelig resolusjon i henhold til paragraf 21i lov av 9. juni 1961 om naturskader m.v.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Klage- eller ankeinstans
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 5 0 4 0
1981 Landbruksdepartementet 5 0 3 38012
1982 Landbruksdepartementet 5 0 6 31164 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 5 0 9 88000 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 5 0 9 115500 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 5 0 8 116700 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 5 0 7 111900 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 5 0 6 113000
1988 Landbruksdepartementet 5 0 7 101483
1989 Landbruksdepartementet 5 0 7 15000
1990 Landbruksdepartementet 5 0 7 82700
1991 Landbruksdepartementet 5 0 4 90000
1992 Landbruksdepartementet 5 5 7 90000
1993 Landbruksdepartementet 5 5 6 90000
1994 Landbruksdepartementet 5 5 5 90000
1995 Landbruksdepartementet 5 5 8 115000
1996 Landbruksdepartementet 5 5 5 115000
1997 Landbruksdepartementet 5 5 6 120000
2002 Landbruksdepartementet 4 133822
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Jul Låg 1 214 Professor 1961
1980 Vanlig medlem Vera Louise Holmøy 2 301 Høyesterettsdommer Av departement 1977
1981 Vanlig medlem Jul Låg 1 214 Professor 1961
1981 Vanlig medlem Vera Louise Holmøy 2 301 Høyesterettsdommer Av departement 1977
1982 Leder Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver
1982 Nestleder Gerd Kvaal Bakken 2 1601 Juridisk Konsule
1982 Vanlig medlem Bård Andersen 1 301 Fagsjef
1982 Vanlig varamedlem Ola J. Strømmen 1 301 Overingeniør
1982 Vanlig varamedlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer
1982 Vanlig varamedlem Elen Roaldset 2 301 Avdelingssjef
1982 Vanlig varamedlem Hans Ulvestad 1 1502 Bygge- Og Vedlik
1983 Leder Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver
1983 Nestleder Gerd Kvaal Bakken 2 1601 Juridisk Konsulen
1983 Vanlig medlem Bård Andersen 1 301 Fagsjef
1983 Vanlig varamedlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer
1983 Vanlig varamedlem Elen Roaldset 2 301 Avdelingssjef
1983 Vanlig varamedlem Ola J. Strømmen 1 301 Overingeniør
1983 Vanlig varamedlem Hans Ulvestad 1 1502 Bygge- Og Vedlike
1984 Leder Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver
1984 Nestleder Gerd Kvaal Bakken 2 1601 Pensjonist
1984 Vanlig medlem Bård Andersen 1 301 Fagsjef
1984 Vanlig varamedlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer
1984 Vanlig varamedlem Ola J. Strømmen 1 301 Overingeniør
1984 Vanlig varamedlem Vera Louise Holmøy 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1977
1984 Vanlig varamedlem Elen Roaldset 2 1201 Avdelingssjef
1984 Vanlig varamedlem Hans Ulvestad 1 1502 Bygge- Og Vedlike
1985 Leder Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver
1985 Nestleder Gerd Kvaal Bakken 2 1601 Pensjonist
1985 Vanlig medlem Bård Andersen 1 301 Fagsjef
1985 Vanlig varamedlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer
1985 Vanlig varamedlem Ola J. Strømmen 1 301 Overingeniør
1985 Vanlig varamedlem Vera Louise Holmøy 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1977
1985 Vanlig varamedlem Elen Roaldset 2 1201 Avdelingssjef
1985 Vanlig varamedlem Hans Ulvestad 1 1502 Bygge- Og Vedlike
1986 Leder Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver
1986 Nestleder Gerd Kvaal Bakken 2 1601 Pensjonist
1986 Vanlig medlem Bård Andersen 1 301 Fagsjef
1986 Vanlig varamedlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer
1986 Vanlig varamedlem Ola J. Strømmen 1 301 Overingeniør
1986 Vanlig varamedlem Vera Louise Holmøy 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1977
1986 Vanlig varamedlem Elen Roaldset 2 1201 Avdelingssjef
1986 Vanlig varamedlem Hans Ulvestad 1 1502 Bygge- Og Vedlike
1987 Leder Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver
1987 Nestleder Gerd Kvaal Bakken 2 1601 Pensjonist
1987 Vanlig medlem Bård Andersen 1 301 Fagsjef
1987 Vanlig varamedlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer
1987 Vanlig varamedlem Ola J. Strømmen 1 301 Overingeniør
1987 Vanlig varamedlem Vera Louise Holmøy 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1977
1987 Vanlig varamedlem Elen Roaldset 2 1201 Avdelingssjef
1987 Vanlig varamedlem Hans Ulvestad 1 1502 Bygge- Og Vedli
1988 Leder Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver
1988 Nestleder Gerd Kvaal Bakken 2 1601 Pensjonist
1988 Vanlig medlem Bård Andersen 1 301 Fagsjef
1988 Vanlig varamedlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer
1988 Vanlig varamedlem Ola J. Strømmen 1 301 Overingeniør
1988 Vanlig varamedlem Vera Louise Holmøy 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1977
1988 Vanlig varamedlem Elen Roaldset 2 1201 Avdelingssjef
1988 Vanlig varamedlem Hans Ulvestad 1 1502 Bygge- Og Vedli
1989 Leder Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver
1989 Nestleder Gerd Kvaal Bakken 2 1601 Pensjonist
1989 Vanlig medlem Bård Andersen 1 301 Fagsjef
1989 Vanlig varamedlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer
1989 Vanlig varamedlem Ola J. Strømmen 1 301 Overingeniør
1989 Vanlig varamedlem Elen Roaldset 2 301 Professor
1989 Vanlig varamedlem Vera Louise Holmøy 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1977
1989 Vanlig varamedlem Hans Ulvestad 1 1502 Bygge- Og Vedli
1990 Leder Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver
1990 Nestleder Gerd Kvaal Bakken 2 1601 Pensjonist
1990 Vanlig medlem Bård Andersen 1 301 Fagsjef
1990 Vanlig varamedlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer
1990 Vanlig varamedlem Ola J. Strømmen 1 301 Overingeniør
1990 Vanlig varamedlem Elen Roaldset 2 301 Professor
1990 Vanlig varamedlem Vera Louise Holmøy 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1977
1990 Vanlig varamedlem Hans Ulvestad 1 1502 Bygge- Og Vedli
1991 Leder Bodil Aakre 2 1813 Sorenskriver
1991 Nestleder Gerd Kvaal Bakken 2 1601 Pensjonist
1991 Vanlig medlem Bård Andersen 1 301 Fagsjef
1991 Vanlig varamedlem Rolv Hellesylt 1 219 H.R.Dommer
1991 Vanlig varamedlem Ola J. Strømmen 1 301 Overingeniør
1991 Vanlig varamedlem Elen Roaldset 2 301 Professor
1991 Vanlig varamedlem Vera Louise Holmøy 2 301 H.R.Dommer I statsråd 1977
1991 Vanlig varamedlem Hans Ulvestad 1 1502 Bygge- Og Vedli
1992 Leder Marte Reier 2 0 Av departement 1992
1992 Nestleder Inger Myhr 2 0 Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Aage Stenrød 1 0 Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Sylvi Haldorsen 2 214 Førsteamanuensi Av departement 1992
1992 Vanlig medlem Bård Andersen 1 301 Fagsjef 1992 1992
1992 Vanlig varamedlem Bjørn Hovstad 1 0 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Siv Bjørklid 2 0 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Kjell Martin Sørby 1 0 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Bjørg Stabell 2 0 Av departement 1992
1992 Vanlig varamedlem Ola J. Strømmen 1 301 Overingeniør 1992 1992
1993 Leder Marte Reier 2 104 Advokat Av departement 1992
1993 Nestleder Inger Myhr 2 628 Herredsrettsdom Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Aage Stenrød 1 0 Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Sylvi Haldorsen 2 214 Førsteamanuensi Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Bjørg Stabell 2 0 Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Kjell Martin Sørby 1 123 Amanuensis Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Siv Bjørklid 2 301 Dommerfullmekti Av departement 1992
1993 Vanlig varamedlem Bjørn Hovstad 1 1648 Advokat Av departement 1992
1994 Leder Marte Reier 2 104 Advokat Av departement 1992
1994 Nestleder Inger Myhr 2 628 Herredsrettsdom Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Aage Stenrød 1 Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Sylvi Haldorsen 2 214 Førsteamanuensi Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Bjørg Stabell 2 Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Kjell Martin Sørby 1 123 Amanuensis Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Siv Bjørklid 2 301 Dommerfullmekti Av departement 1992
1994 Vanlig varamedlem Bjørn Hovstad 1 1648 Advokat Av departement 1992
1995 Leder Marte Reier 2 104 Advokat Av departement 1992
1995 Nestleder Inger Myhr 2 628 Herredsrettsdom Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Aage Stenrød 1 Av departement 1992
1995 Vanlig medlem Sylvi Haldorsen 2 214 Førsteamanuensi Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Bjørg Stabell 2 Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Kjell Martin Sørby 1 123 Amanuensis Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Siv Bjørklid 2 301 Advokat Av departement 1992
1995 Vanlig varamedlem Bjørn Hovstad 1 1648 Advokat Av departement 1992
1996 Leder Marte Reier 2 104 Advokat Av departement 1992 1996
1996 Nestleder Ann Gun Edvardsen 2 213 Advokat Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Aage Stenrød 1 Av departement 1992 1996
1996 Vanlig medlem Steinar Tveitnes 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Ola J. Strømmen 1 301 Overingeniør 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Bjørg Stabell 2 Av departement 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Kjell Martin Sørby 1 123 Amanuensis Av departement 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Siv Bjørklid 2 301 Advokat Av departement 1992 1996
1996 Vanlig varamedlem Halvard Berg 1 301 Av departement 1996
1996 Vanlig varamedlem Bjørn Hovstad 1 1648 Advokat Av departement 1992 1996
1997 Nestleder Ann Gun Edvardsen 2 213 Advokat Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Steinar Tveitnes 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1996
1997 Vanlig varamedlem Halvard Berg 1 301 Seksjonssjef Av departement 1996
2002 Aage Stenrød Avdelingsleder
2002 Roar Øvre Senioringeniør
2002 Kjell Martin Sørby 123 Amanuensis
2002 Bjørg Stabell 219 Førsteamanuensis
2002 Siv Bjørklid 301 Advokat
2002 Hallvard Berg 301 Seksjonssjef
2002 Bjørn Hovstad 1648 Advokat
2002 Leder Marte Reier 104 Advokat
2002 Nestleder Ann Gunn Edvardsen 213 Advokat
2003 Siv Bjørklid Advokat
2003 Bjørn Hovstad Advokat
2003 Kjell Martin Sørby Amanuensis
2003 Aage Stenrød Avdelingsleder
2003 Bjørg Stabell Førsteamanuensis
2003 Hallvard Berg Seksjonssjef
2003 Roar Øvre Senioringeniør
2003 Leder Marte Reier Advokat
2003 Nestleder Ann Gunn Edvardsen Advokat