Regjeringens Representasjonsutvalg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Regjeringens Representasjonsutvalg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Regjeringens Representasjonsutvalg
Utvalgsnummer: 1046000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Hjemmel:
Utvalget var tidligere opprettet under Forbruker- og administrasjonsdepartementet og overført til UD 01.01.85.
Mandat:
Representasjonsutvalget, som er et rådgivende utvalg for regjeringen i representasjonsspørsmål, har medlemmer fra Statsministerens kontor (formann), Utenriksdepartementet (medlem og sekretariat), Administrasjonsdepartementet (medlem) og Forsvarsdeparte
Tidsfrist: 1999
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1993 Utenriksdepartementet 5 0 5 0
1994 Utenriksdepartementet 5 0 5 0
1995 Utenriksdepartementet 5 0 4 0
1996 Utenriksdepartementet 5 0 4 0
1997 Utenriksdepartementet 5 0 0 0
2002 Utenriksdepartementet 2
2003 Utenriksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1993 Leder Bjørn Trygve Grydeland 1 230 Departementsråd Av departement 1992
1993 Vanlig medlem Erling Hannevig Wang 1 217 Underdirektør Av departement 1993
1993 Vanlig medlem Dag Berggrav 1 301 Departementsråd Av departement 1974
1993 Vanlig medlem Sture Elvevoll 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1993 Vanlig medlem Jan G. Jølle 1 301 Protokollsjef Av departement 1992
1994 Leder Bjørn Trygve Grydeland 1 230 Departementsråd Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Jørn Skille 1 104 Ekspedisjonssjef Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Erling Hannevig Wang 1 217 Underdirektør Av departement 1993
1994 Vanlig medlem Lars Tangeraas 1 220 Protokollsjef Av departement 1994
1994 Vanlig medlem Dag Berggrav 1 301 Departementsråd Av departement 1974
1994 Vanlig medlem Sture Elvevoll 1 301 Avdelingsdirekt Av departement 1991
1994 Vanlig medlem Jan G. Jølle 1 301 Protokollsjef Av departement 1992
1994 Vanlig medlem Per Johannessen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1994
1995 Leder Bjørn Trygve Grydeland 1 230 Departementsråd Av departement 1992
1995 Sekretær, ikke medlem Eva Moksnes Vincent 2 301 Byråsjef Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Jørn Skille 1 104 Ekspedisjonssjef Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Vidar Oma Steine 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1995
1995 Vanlig medlem Lars Tangeraas 1 220 Protokollsjef Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Dag Berggrav 1 301 Pensjonist Av departement 1974
1995 Vanlig medlem Per Johannessen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1994
1995 Vanlig medlem Jonas Gahr Støre 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1995
1996 Leder Bjørn Trygve Grydeland 1 230 Departementsråd Av departement 1992
1996 Sekretær, ikke medlem Eva Moksnes Vincent 2 301 Byråsjef Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Kasper Holand 1 216 Ekspedisjonssjef Av departement 1996
1996 Vanlig medlem Vidar Oma Steine 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Lars Tangerås 1 220 Protokollsjef Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Per Johannesen 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1994
1996 Vanlig medlem Jonas Gahr Støre 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1995
1996 Vanlig medlem Brit Løvseth 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1996
1997 Leder Bjørn Trygve Grydeland 1 230 Departementsråd Av departement 1992
1997 Sekretær, ikke medlem Eva Moksnes Vincent 2 301 Byråsjef Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Kasper Holand 1 216 Ekspedisjonssjef Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Lars Tangerås 1 220 Protokollsjef Av departement 1994
1997 Vanlig medlem Jonas Gahr Støre 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1995
1997 Vanlig medlem Brit Løvseth 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1996
1997 Vanlig medlem Elisabeth Bødtk Larsen 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1996
2002 Vibeke Lilloe Avdelingsdirektør
2002 Gunnar Listerud 213 Underdirektør
2002 Unni Korsnes 301 Fung. Ekspedisjonssjef
2002 Anne K. Lund 301 Protokollsjef
2002 Leder Nina Frisak 219 Regjeringsråd
2003 Vibeke Lilloe Avdelingsdirektør
2003 Unni Korsnes Fung. Ekspedisjonssjef
2003 Anne K. Lund Protokollsjef
2003 Gunnar Listerud Underdirektør
2003 Leder Nina Frisak Regjeringsråd