BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD KONGSBERG (Orgnr. 999201164)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 999201164
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD KONGSBERG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Dyrmyrgata 47, 3611 KONGSBERG
Forretningskommune: KONGSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 29-11-2012
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.