BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD TØNSBERG (Orgnr. 999200990)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 999200990
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD TØNSBERG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 138
Forretningsadresse: Olav Trygvasons gate 4, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 29-11-2012
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
NSD id-nummer: 57452

Lenker til interne ressurser