STATSBYGG SØR LIER DRIFT (Orgnr. 997586832)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 997586832
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG SØR LIER DRIFT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Ulvenveien 19, 3420 LIERSKOGEN
Forretningskommune: LIER
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 10-11-2011
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet