BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER ADMINISTASJON (Orgnr. 996680088)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 996680088
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER ADMINISTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Storgata 11, 3510 HØNEFOSS
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-03-2011
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.