BUFETAT VEST STAVANGER UNGDOMSENTER FAMILEHJEM (Orgnr. 996279405)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 996279405
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST STAVANGER UNGDOMSENTER FAMILEHJEM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Madlaveien 38, 4009 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 08-12-2010
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.