BUFETAT SØR ENHET FOR FOSTERHJEMSTJENESTEN BUSKERUD (Orgnr. 995269716)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 995269716
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR ENHET FOR FOSTERHJEMSTJENESTEN BUSKERUD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Dyrmyrgata 47, 3611 KONGSBERG
Forretningskommune: KONGSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 09-03-2010
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.