NAV OVERHALLA (Orgnr. 994842161)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 994842161
Navn/foretaksnavn: NAV OVERHALLA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Kommunehuset, 7863 OVERHALLA
Forretningskommune: OVERHALLA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 83, 7864 OVERHALLA
Registrert dato: 02-12-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56370

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet