NAV RE (Orgnr. 993622680)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993622680
Navn/foretaksnavn: NAV RE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 13
Forretningsadresse: Revetalgata 5, 3174 REVETAL
Forretningskommune: RE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 123, 3164 REVETAL
Registrert dato: 05-02-2009
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56476

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet