STATSBYGG MIDT NASJONALBIBLIOTEKAVDELINGEN I RANA (Orgnr. 993277967)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993277967
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG MIDT NASJONALBIBLIOTEKAVDELINGEN I RANA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Finsetveien 2, 8624 MO I RANA
Forretningskommune: RANA
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 04-11-2008
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.