NAV FROGN (Orgnr. 993264067)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 993264067
Navn/foretaksnavn: NAV FROGN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 13
Forretningsadresse: Rådhusveien 6, 1443 DRØBAK
Forretningskommune: FROGN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 20, 1441 DRØBAK
Registrert dato: 30-10-2008
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56450

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet