BUFETAT ØST INNLANDET BARNEVERNSENTER (Orgnr. 992946342)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992946342
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST INNLANDET BARNEVERNSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 79
Forretningsadresse: Øverbyvegen 88, 2819 GJØVIK
Forretningskommune: GJØVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 05-08-2008
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.