STATSBYGG ØST HEDMARK FENGSEL BRUVOLL (Orgnr. 992589957)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992589957
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST HEDMARK FENGSEL BRUVOLL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Nord-Odalsvegen 2565, 2123 BRUVOLL
Forretningskommune: NORD-ODAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 23-04-2008
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet