BUFETAT MIDT SENTER FOR FORELDER OG BARN MOLDE (Orgnr. 992567651)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 992567651
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT SENTER FOR FORELDER OG BARN MOLDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 27
Forretningsadresse: Bastian Widths gate 11, 6415 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 17-04-2008
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.