NAV SNILLFJORD (Orgnr. 991381767)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991381767
Navn/foretaksnavn: NAV SNILLFJORD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: , 7257 SNILLFJORD
Forretningskommune: SNILLFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 24, 7259 SNILLFJORD
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56304

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet