NAV RENNEBU (Orgnr. 991376984)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991376984
Navn/foretaksnavn: NAV RENNEBU
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Kommunehuset Myrveien 1, 7391 RENNEBU
Forretningskommune: RENNEBU
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56251

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet