NAV BJUGN (Orgnr. 991376917)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991376917
Navn/foretaksnavn: NAV BJUGN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Rådhuset Alf Nebbs gate 2, 7160 BJUGN
Forretningskommune: BJUGN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 18-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56246

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet