BUFETAT NORD TROMSØ UNGDOMSSENTER (Orgnr. 988168696)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 988168696
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD TROMSØ UNGDOMSSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 59
Forretningsadresse: Håkøyvegen 339, 9105 KVALØYA
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 28-04-2005
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.