BUFETAT MIDT STJØRDAL UNGDOMSENTER (Orgnr. 987784032)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987784032
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT STJØRDAL UNGDOMSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 73
Forretningsadresse: Kirkevegen 33, 7514 STJØRDAL
Forretningskommune: STJØRDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 25-01-2005
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.