BUFETAT SØR SANDEFJORD UNGDOMSSENTER (Orgnr. 987737360)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987737360
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR SANDEFJORD UNGDOMSSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 51
Forretningsadresse: Thorøyaveien 5, 3209 SANDEFJORD
Forretningskommune: SANDEFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 15-01-2005
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.