MATTILSYNET LOKASJON FØRDE HOLTEMYRANE (Orgnr. 987730161)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987730161
Navn/foretaksnavn: MATTILSYNET LOKASJON FØRDE HOLTEMYRANE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Holtemyrane 6, 6814 FØRDE
Forretningskommune: FØRDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Felles postmottak Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
Registrert dato: 13-01-2005
Næringskode: 71.200 - Teknisk prøving og analyse

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet