BUFETAT NORD KVÆFJORD UNGDOMSSENTER (Orgnr. 987205822)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 987205822
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD KVÆFJORD UNGDOMSSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 65
Forretningsadresse: Heimlyveien 5, 9475 BORKENES
Forretningskommune: KVÆFJORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 02-09-2004
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.