BUFETAT NORD ENHET FOR FOSTERHJEMSTJENESTEN TROMSØ (Orgnr. 986696636)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986696636
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD ENHET FOR FOSTERHJEMSTJENESTEN TROMSØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 35
Forretningsadresse: Mellomvegen 40C, 9007 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 17-03-2004
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.