BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR SØR (Orgnr. 986129219)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986129219
Navn/foretaksnavn: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR SØR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 76
Forretningsadresse: Olav Trygvasons gate 4, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 08-10-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.