BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONORET VEST (Orgnr. 986129162)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986129162
Navn/foretaksnavn: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONORET VEST
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 82
Forretningsadresse: Strandgaten 59, 5004 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 08-10-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.