BUFETAT NORD REGIONKONTOR NORD (Orgnr. 986129081)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 986129081
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD REGIONKONTOR NORD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 36
Forretningsadresse: Betongveien 2, 9515 ALTA
Forretningskommune: ALTA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 08-10-2003
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.