STATSBYGG ØST ULLERSMO FENGSEL (Orgnr. 982492440)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 982492440
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST ULLERSMO FENGSEL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Ullersmovegen 5, 2040 KLØFTA
Forretningskommune: ULLENSAKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 12-10-2000
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet