LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO (Orgnr. 981620852)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 981620852
Navn/foretaksnavn: LANDBRUKSDIREKTORATET OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 197
Forretningsadresse: Stortingsgata 28, 161 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1450 Vika, 116 OSLO
Registrert dato: 28-02-2000
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet