NAV TILTAK TRØNDELAG AVD TRONDHEIM (Orgnr. 979999046)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 979999046
Navn/foretaksnavn: NAV TILTAK TRØNDELAG AVD TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 25
Forretningsadresse: Bassengbakken 1, 7042 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2954 Torgarden, 7438 TRONDHEIM
Registrert dato: 21-07-1998
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57543

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet