FYLKESMANNEN I TROMS (Orgnr. 974772124)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974772124
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I TROMS
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Strandvegen 13, 9007 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6105, 9291 TROMSØ
Registrert dato: 13-09-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 13764

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet