FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE (Orgnr. 974763907)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974763907
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Njøsavegen 2, 6863 LEIKANGER
Forretningskommune: LEIKANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 13761

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet