DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET (Orgnr. 974760223)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974760223
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 90
Forretningsadresse: Mariboes gate 13, 183 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8742 Youngstorget, 28 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 9805

Lenker til interne ressurser