MATTILSYNET LOKASJON STORSLETT (Orgnr. 974757230)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974757230
Navn/foretaksnavn: MATTILSYNET LOKASJON STORSLETT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Bussvegen 5, 9151 STORSLETT
Forretningskommune: NORDREISA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Felles postmottak Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 71.200 - Teknisk prøving og analyse

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet