FYLKESMANNEN I NORDLAND AVD BODØ (Orgnr. 974754630)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974754630
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I NORDLAND AVD BODØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 143
Forretningsadresse: Moloveien 10, 8003 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1405, 8002 BODØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet