STATSBYGG MIDT KRISTIANSUND TRAFIKKSTASJON (Orgnr. 974751070)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974751070
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG MIDT KRISTIANSUND TRAFIKKSTASJON
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Verkstedveien 7, 6517 KRISTIANSUND N
Forretningskommune: KRISTIANSUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet