STATSBYGG MIDT STATENS HUS STEINKJER (Orgnr. 974750945)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974750945
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG MIDT STATENS HUS STEINKJER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Strandvegen 38, 7713 STEINKJER
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet