STATSBYGG MIDT HØGSKOLEN I VOLDA LÆRERUTDANNINGEN (Orgnr. 974750767)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974750767
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG MIDT HØGSKOLEN I VOLDA LÆRERUTDANNINGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Kårstadvegen 4, 6103 VOLDA
Forretningskommune: VOLDA
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.