FYLKESMANNEN I AGDER AVD ARENDAL (Orgnr. 974732017)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974732017
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I AGDER AVD ARENDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 122
Forretningsadresse: Ragnvald Blakstads vei 1, 4838 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet